KAKO DA ISTRAJETE U OSTVARENJU CILJEVA ?

Ključ motivacije je samopouzdanje. To je onaj zdrav stav “Ja to mogu“. Takođe, veoma je bitna i dobra organizacija i upravljanje vremenom.

Dobro motivisana osoba je poput maratonca koji stiže na svoj cilj. Loše motivisana osoba nema jasan cilj, želi uspeh preko noći i pred preprekama lako odustaje.

“Mnogi životni promašaji dešavaju se ljudima koji nisu shvatili koliko su bili blizu, onog momenta kada su odustali.”

 

Sama motivacija može da se podeli na spoljašnju i unutrašnju.

Spoljašnja motivacija obično je izazvana idejom dobijanja nagrade ili izbegavanja kazne. Izvršavanje tuđih zahteva i očekivanja prepoznaje se u raznim odnosima sa autoritetima. Poput odnosa profesor- učenik, roditelj- dete, poslodavac- zaposleni…

Aktivnost na koju smo navedeni uticajem autoriteta, tj, zadacima iz okruženja, ukoliko je efektna i dobronamerna, vremenom se ugrađuje u našu ličnost dok se komunikacija manje zasniva na autoritarnosti, a više na saradnji. Dobra spoljnja motivacija nikada ne daje prednost kazni.

Za razliku od ovog oblika motivacije, unutrašnja motivacija nastaje kada delujemo iz sopstvenog Bića. Tada radimo ono što nas ispunjava, ono što nas interesuje. Suština je da uživamo u tom samom procesu i bez nagrade i onda je tu reč o samomotivaciji ili unutrašnjoj motivaciji.

Primeri za ovo su ljudi koji imaju hobije u kojima uživaju, kolekcionari koji teže savršenosti i raduju se svakom trenutku dolaženja do cilja.

 

Ove dve vrste motivacija najčešće se prepliću u životu. U dinamici procesa motivacije, veoma je važan i lični primer. On će dalje da motiviše one koji imaju slična interesovanja i ciljeve.

Definisanje i konkretizacija

Da bismo postigli cilj, moramo prvo da ga definišemo. Kada definišete krajnji cilj, morate zatim da ga konkretizujete. To praktično znači da je potrebno da ga podelite na više manjih ciljeva. Kada odredite šta želite, ispalnirajte vreme za rad na ostvarenju svakog koraka do cilja, ali i izdvojite i vreme za odmor.

Budite takmičarski nastrojeni kad god ste u mogućnosti. Osećaj uspešnosti jača samopuzdanje, ne stidite se sebe i ne podcenjujte pohvale i nagrade.

Uvek radite na svojoj samostalnosti, čak i male veštine doprinose osećaju da smo uspešni, ali i štede vreme koje možemo mudro da iskoristimo za neku aktivnost koja je važna za lični napredak.

Leave a Reply