Šta je zaista važno u akademskom pisanju

Iako je ovaj oblik pisanja prihvaćen u skoro svim društvenim naukama, postoje različite varijacije koje su bitne u zavisnosti od toga kojoj je publici namenjen ovaj tip pisanja kao i od metodološkog okvira koji se koristi. Većina istraživanja koja su na akademskom nivou, zahtevaju da se obrati pažnja na sledeće bitne elemente:

Šira slika

Za razliku od pisanja fikcije ili novinarskog pisanja, ukupna struktura akademske forme je logična i formalna. Mora da bude koheziona i da poseduje logično organizovan protok ideja. To praktično znači da su različiti delovi povezani tako da formiraju jedinstvenu celinu. Trebalo bi da postoji narativna veza između rečenica i pasusa tako da čitalac može da prati tvoje argumente, kao i da obavezno pravilno navodiš sve izvore koje koristiš. Uvod treba da sadrži opis kakav je ostatak rada.

Ton pisanja

Opšti ton odnosi se na stav koji se želi preneti napisanim tekstom. Tokom svog pisanja, važno je da predstaviš argumente drugih pošteno i sa odgovarajućim narativnim tonom. Prilikom predstavljanja mišljenja sa kojim se ne slažeš, opiši svoje argumente precizno i nepristrasno.

U akademskom pisanju, od autora očekuje se da piše o problemu istraživanja iz autoritativne tačke gledišta. Dakle, trebalo bi da navodiš prednosti svojih argumenata sa sigurnošću, koristeći jezik koji je neutralan, bez konfrotacija ili odbacivanja.

Rečnik ili Dikcija

Dikcija se odnosi na izbor reči koji koristiš tokom pisanja. Svest o rečima koje koristiš, važna je zato što one koje imaju skoro istu notaciju mogu da imaju veoma različite konotacije, odnosno, prikriveno značenje.

Ovo se posebno odnosi na akademsko pisanje jer reči i terminologija mogu da razviju jasnije značenje koje opisuje određenu ideju, koncept ili pojavu izvedenu iz epistemološke kulture te discipline. Zbog toga koristi konkretne reči, nikako opšte, koje pružaju posebno značenje. Ako se to ne može uraditi bez da ne zbuni čitaoce, onda treba da objasniš šta misliš u kontekstu reči koje koristiš u okviru svoje discipline.

Složenost i viši stepen razmišljanja

Jedna od glavnih funkcija akademskog pisanja jeste da opiše kompleksne ideje što je jasnije moguće. Često se ova pisana forma naziva veštinom razmišljanja višeg stepena. Ovim putem uključuju se kognitivi procesi koji se koriste za razumevanje i rešavaje problema, ali i za izražavanje raznih tipova koncepta. Takođe ovim putem opisuju se apstraktne ideje, koje se ne mogu lako odglumiti, ukazati na njih ili ih predstaviti putem slika.

Jezik

Jasna upotreba jezika neophodna je u akademskom pisanju. Dobro struktuirani pasusi i koncizne rečenice o zadatoj temi, čitaocu omogućavaju da prati tvoj način razmišljanja bez teškoća. Tvoj jezik treba da bude sažet, formalan i da izražava upravo ono što želiš da to znači. Izbegavaj nejasne izraze koji nisu specifični niti dovoljno precizni za čitaoca, kako bi izveo tačno značenje.

 

*

    Svako može da poboljša svoje sposobnosti i veštine kritičkog razmišljanja i pisanja. Ako imaš problema sa pisanjem svojih istraživačkih radova, iskoristi prednosti interneta i pronađi najbolji način za tebe da razmišljaš kreativno i efikasno. Zadate vežbe često će te terati da izraziš svoju tačku gledišta o problemu istraživanja. Izazov je da ubediš čitaoca o ispravnosti svog mišljenja kroz dobro napisan, logički struktuiran, tekst. Ovo je posebno važno kada predlažeš rešenja ili preporučuješ pravce delovanja.

Leave a Reply